7 March 1925
7. březen 1925

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 100; POFIS®: 192]
Missing - Chybi