18 June 1945
18. červen 1945

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 284; POFIS®: 399]
Missing - Chybi