5 March 1946
5. březen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 300A; POFIS®: 428]
Missing - Chybi