28 October 1946
28. říjen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 320; POFIS®: 445]
Missing - Chybi