28 October 1946
28. říjen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 321; POFIS®: 446]
Missing - Chybi