14 May 1948
14. květen 1948

Chlumec nad Cidlinou, Nitra, for a New Village

Chlumec n/C Nitra za novú dedinu

[Scott®: 350; POFIS®: 474]
Missing - Chybi