15 March 1955
15. březen 1955

Providing the World with Excellent Machine Tools

Sloužíme světu dobrými obráběcími stroji

[Scott®: 687; POFIS®: 820]
Missing - Chybi