14 May 1962
14. květen 1962

Praga 1962

Praga 1962

For Friendship among Nations and Peace in the World

Za priateľstvo medzi národmi a upevneníe míeru vo svete

[Scott®: C53; POFIS®: L50]
Missing - Chybi