8 December 1966
8. prosinec 1966

Portrait of Mrs. Wussin 1716

Portrét F. Wussinové 1716

Jan Kupecky 1667-1716

Jan Kupecký 1667-1716

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

[Scott®: 1436; POFIS®: 1575A]
Missing - Chybi