1 October 1969
1. říjen 1969

16th Universal postal Union Congress, Tokyo 1969

XVI. kongres svetovej poštovej Únie Tokio 1969

[Scott®: 1651; POFIS®: 1791]
Missing - Chybi