27 November 1973
27. listopad 1973

Self-Portrait with a Saber 1634

Vlastní podobizna se šavlí 1634

Rembrant van Rijn 1606-1669

Rembrant van Rijn 1606-1669

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

[Scott®: 1910; POFIS®: 2056]
Missing - Chybi