7 September 1976
7. žáří 1976

United Nations World Health Organization

OSN - Světová zdravotnická organizace

Missing - Chybi