27 November 1977
27. listopad 1977

Fear (Women's Breasts) 1939

Strach (poprsie ženy) 1939

Jan Mudroch 1909-1968

Ján Mudroch 1909-1968

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2147; POFIS®: 2284]
Missing - Chybi