27 November 1979
27. listopad 1979

Self Portrait 1924

Vlastná podobizeň 1924

Gustav Mally 1879-1952

Gustáv Mallý 1879-1952

Slovak National Gallery

Slovenská národná galéria

[Scott®: 2266; POFIS®: 2406]
Missing - Chybi