27 November 1980
27. listopad 1980

Saint Lucivna (detail) 14th Century

Svätica z Lučivnej (detail) 14. stor.

Slovak National Gallery

Slovenská Národná Galéria

[Scott®: 2337; POFIS®: 2463]
Missing - Chybi