1 June 1981
1. červen 1981

Socfilex 81 Bratislava

Socfilex 81 Bratislava

16th Communist Party Congress

XVI. sjezd KSČ

International Stamp Exhibition

Medzinárodní výstava poštových známok

[Scott®: 2361x; POFIS®: 2484A]
Missing - Chybi