22 March 1995
22. březen 1995

ČS Post and Telegraph Office

ČS Poštovní a Telegrafní Úřad

10 Pieces at 60 h - 10 Kč

10 kusů à 60 h - 6 Kč

The Wooden Shield Hung for the New Era (1918), the Post and Telegraph Office

Dřevěný popřevratový štít (1918) poštovního a telegrafního úřadu

Made for New National Colors of the Český Budějovice Castle

Zhotovený pro nové hrady u českých budějovic a národních barvách

Missing - Chybi