Chybi


From an unknown position/plate
Z neznámém ZP
Missing - Chybi