14 March 1919
14. březen 1919

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 23; POFIS®: 1]
Missing - Chybi