7 March 1920
7. březen 1920

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 61x; POFIS®: 140A]
Missing - Chybi