15 June 1922
15. červen 1922

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C7; POFIS®: L4]
Missing - Chybi