7 March 1925
7. březen 1925

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 98; POFIS®: 190]
Missing - Chybi