1 May 1926
1. květen 1926

Postage Due

Doplatit

[Scott®: J49; POFIS®: D47]
Missing - Chybi