1 October 1927
1. říjen 1927

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 128; POFIS®: 206]
Missing - Chybi