22 November 1934
22. listopad 1934

Dvorak

Dvořák

[Scott®: 199; POFIS®: 280]
Missing - Chybi