7 March 1938
7. březen 1938

Respect the Soul of the Child

Měj úctu k duši dítěte

For Children 1938

Dětem 1938

[Scott®: B151; POFIS®: 334]
Missing - Chybi