11 March 1938
11. březen 1938

Czechoslovak Legion in Italy 1918-1938

Československá legie v Italii 1918-1938

Piave Val Bella Cima Tre Pezzi Doss Alto

Piave Val Bella Cima Tre Pezzi Doss Alto

Missing - Chybi