18 June 1938
18. červen 1938

Jindrich Fugner

Jindřich Fügner

10th Pan-SOKOL Rally, Prague 1938

X. Všesokolský slet v Praze 1938

[Scott®: 247; POFIS®: 340]
Missing - Chybi