29 June 1945
29. červen 1945

Commemorative Miniature Sheet In Support of the Families of Fallen Rebels

Pámatný hárček v prospech pozostalých po padlých povstalcoch

Anniversary of the Slovak National Uprising

Výročie Slovenského národného povstania

Turčiansky, St Martin, Banca Bystrica, August 29, 1944 - August 29, 1945

Turč. Sv. Martin 29. VIII, 1944 - 29. VIII. 1945 Banská Bystrica

Missing - Chybi