1 May 1946
1. květen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: J70; POFIS®: D67]
Missing - Chybi