1 May 1946
1. květen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: J72; POFIS®: D69]
Missing - Chybi