1 May 1946
1. květen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: J78; POFIS®: D73]
Missing - Chybi