1 May 1946
1. květen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: J80; POFIS®: D75]
Missing - Chybi