1 July 1946
1. červenec 1946

Substitute Delivery Excluded

Náhradní doručení vyloučeno

[Scott®: EX3; POFIS®: DR3]
Missing - Chybi