13 June 1946
13. červen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C25; POFIS®: L16]
Missing - Chybi