4 July 1946
4. červenec 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C26; POFIS®: L23]
Missing - Chybi