10 June 1948
10. červen 1948

Dr. Jindrich Vanicek

Dr. Jindřich Vaníček

9th SOKOL Rally, Prague 1948

XI. Všesokolský slet v Praze 1948

[Scott®: 351; POFIS®: 475]
Missing - Chybi