28 October 1950
28. říjen 1950

National Stamp Exhibition Prague 1950

Celostátní výstava pošrovních známek Praha 1950

Missing - Chybi