17 February 1951
17. únor 1951

Be Vigilant, Pepple!

Lidé, bděte!

Julius Fucik

Julius Fučík

Honorary Laureate for the International Peace Prize

Laureát mezinárodní čestné ceny míru

[Scott®: 440; POFIS®: 573]
Missing - Chybi