24 February 1951
24. únor 1951

Five Year Plan for a Heavy Industry Base

Těžký průmysl základ pětiletky

[Scott®: 442; POFIS®: 575]
Missing - Chybi