24 February 1951
24. únor 1951

Five Year Plan for a Heavy Industry Base

Těžký průmysl základ pětiletky

[Scott®: 444; POFIS®: 577]
Missing - Chybi