17 May 1951
17. květen 1951

30 Years of the Czechoslovak Communist Party

30 let komunistické strany československa

[Scott®: 456; POFIS®: 589]
Missing - Chybi