14 July 1951
14. červenec 1951

Soviet Films in the Fight for Peace

Se sovětským filmem v boji za mír

[Scott®: 472; POFIS®: 605]
Missing - Chybi