6 October 1951
6. říjen 1951

With the Soviet Army Guarding Peace

Se Sovětskou armádou na stráži míru

Czechoslovak Army Day 1951

Den čs. armády 1951

[Scott®: 483; POFIS®: 616]
Missing - Chybi