6 October 1951
6. říjen 1951

With the Soviet Army Guarding Peace

So Sovietskou armádou na stráži mieru

Czechoslovak Army Day 1951

Deň čs. armády 1951

[Scott®: 486; POFIS®: 619]
Missing - Chybi