3 November 1951
3. listopad 1951

Month of Czechoslovak-Soviet Friendship 1951

Měsíc československo-sovětského přátelství 1951

[Scott®: 488; POFIS®: 621]
Missing - Chybi