11 April 1952
11. duben 1952

International Day of Solidarity to Free Political Prisoners April 11, 1952

Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov 11. IV. 1952

[Scott®: 514; POFIS®: 644]
Missing - Chybi