9 May 1952
9. květen 1952

The Red Army Liberates Czechoslovakia

Oslobodeníe Československa červenou armádou

[Scott®: 522; POFIS®: 654]
Missing - Chybi