5 October 1952
5. říjen 1952

Jan Zizka

Jan Žižka

Czechoslovak Army Day 1952

Den čs. armády 1952

[Scott®: 552; POFIS®: 687]
Missing - Chybi