7 November 1952
7. listopad 1952

Month of Czechoslovak-Soviet Friendship 1952

Měs9c Československo-Sovětského přátelství 1952

35th Anniversary of the Great October Revolution

35. výročí velké říjnové revoluce

[Scott®: 559; POFIS®: 695]
Missing - Chybi